Przedszkole Miejskie nr 19
im. Jana Brzechwy
w Gorzowie Wlkp.
 
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

O programie

 PROGRAM EDUKACYJNY
„ ZOSIA SAMOSIA IDZIE W ŚWIAT”
 
Kształtowanie umiejętności społecznych
i życiowych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Geneza programu:
„ Zosia Samosia” to program, który powstał w 2001 roku. Jego autorkami są Izabela Zajączkowska i Renata Majewska.
Cel programu:
Celem programu jest kształtowanie umiejętności społecznych i życiowych małych dzieci.
Dlaczego Przedszkole Miejskie nr 19 im. J. Brzechwy wGorzowie Wlkp. wybrało program „Zosia Samosia”?
W związku z kryzysem emocjonalnym rodziny nasza placówka zdecydowała się na realizację programu „Zosia Samosia idzie w świat”. W roku szkolnym 2015/16 był  on realizowany w grupie dzieci 4 letnich. Program spotkał się  z ciepłym przyjęciem wśród dzieci oraz ich rodziców. Już w początkowych miesiącach jego realizacji można zauważyć, iż dzieci zaczynają lepiej radzić sobie  w trudnych sytuacjach, budują pozytywne relacje z rówieśnikami, korzystają  z pomocy i wsparcia innych, a tym samym budują własne poczucie wartości.  Treści programu są modyfikowane  ze względu na wiek dzieci.
   Wczesna edukacja w zakresie kształtowania umiejętności społecznych dziecka, pozwala mu lepiej funkcjonować w relacjach społecznych i efektywniej radzić sobie w sytuacjach trudnych. Praktyka pokazuje, że umiejętności życiowe można przekazywać  w każdym wieku, ale największy efekt uzyskuje się w pracy z dziećmi, które od wczesnego dzieciństwa praktykują prawidłowe zachowania. Z czasem takie zachowania stają się ich naturą.
Adresaci programu:
Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (5-7 lat), ich rodzice oraz uczący ich nauczyciele.
Tytułowa postać – Zosia Samosia
To dziewczynka w wieku uczestników programu. Historia rozpoczyna się, gdy Zosia natrafia na strychu, na tajemniczy kufer. Dziewczynka ma bardzo bujną wyobraźnię i dzięki niej odbywa podróże po krainie znanych jej bajek, gdzie spotyka się z ich bohaterami. Każda wyprawa na strych,  to jakaś nowa przygoda, do której Zosia zaprasza także dzieci.
Moduły Programu:
1.  Rozpoznawanie i nazywanie uczuć i emocji.
2.  Kształtowanie empatii.
3.  Akceptacja siebie i innych.
4.  Porozumiewanie się z rówieśnikami i dorosłymi.
5.  Współpraca w grupie.
6.  Bezpieczeństwo w domu, przedszkolu i na podwórku.
Rozpoznawanie i nazywanie uczuć, emocji:
 •     uświadamianie  sobie własnych emocji,
 •     nazywanie i wyrażanie emocji,
 •     budowanie poczucia własnej wartości,
 •     rozwój dziecięcej inicjatywy.
Kształtowanie empatii:
 •     umiejętność emocjonalnego dostrajania się,
 •     zwiększanie  delikatności  w kontaktach z innymi,
 •     uważne obserwowanie cudzych zachowań i ich  interpretowanie,
 •     rozpoznawanie uczuć i emocji u innych.
Akceptacja siebie i innych:
 •     określanie swoich mocnych  i słabych stron,
 •     poznanie swoich praw i obowiązków z nich wynikających (akceptacja, tolerancja, szacunek, bezpieczeństwo, prawo do miłości i rozwoju)
 •     rozwiązywanie konfliktów bez przemocy.
Porozumiewanie się z rówieśnikami i dorosłymi.
Współpraca w grupie:
 •    tworzenie norm sprzyjających budowaniu dobrych relacji, przyjaznemu porozumiewaniu się,
 •     spójność mowy ciała ze słowami,
 •     wysyłanie czytelnych komunikatów,
 •     stres i sposoby radzenia sobie z nim,
 •     szukanie sposobów rozwiązywania problemów i radzenia     sobie z trudnościami.
Bezpieczeństwo w domu, przedszkolu i na podwórku:
 •     rozpoznawanie zagrożeń rzeczywistych i nierzeczywistych,
 •     poznanie czynników warunkujących bezpieczeństwo w    domu, w przedszkolu  oraz na podwórku,
 •    poznawanie zasad zachowania w obliczu zagrożeń –umiejętność zwracania  się o pomoc.
Każdy moduł :
 •     trwa 4 godziny
 •     zawiera 2 przygody  opowiadane przez Zosię - Samosię.
 •     po każdej przygodzie dzieci mają okazję do zabaw,    
 •     ćwiczenia nowych umiejętności,
 •     dzielenia się doświadczeniami, doskonalenia się.
Metody pracy
 •     szczególną metodą  ( dominującą w programie) uzasadnioną potrzebami rozwojowymi w tym wieku, jest metoda odgrywania scenek dramowych, wcielanie się w różne role/postacie (bohaterów bajek dziecięcych).
 •     inne metody aktywizujące: gry dydaktyczne, zajęcia      ruchowo muzyczne, zajęcia plastyczne i psychoedukacyjne.
Współpraca z rodzicami:
W programie zaplanowane jest spotkanie z rodzicami, podczas którego:
    •   poznają cele programu
    •   dowiedzą się o roli, jaką mogą odegrać w kształtowaniu    
        umiejętności życiowych swoich dzieci
    •   dowiedzą się, że muszą być przygotowani na to, że niektóre            zadania, jakie otrzymają dzieci, będą wymagały ich
         zaangażowania
oprócz wartości wychowawczych i profilaktycznych ma przygotować nauczycieli do promowania zdrowia psychicznego dzieci.
 
 
 
Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...