Przedszkole Miejskie nr 19
im. Jana Brzechwy
w Gorzowie Wlkp.
 
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

W roku szkolnym 2016-2017 nasze przedszkole

   przystąpiło do

Lubuskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

 

PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

priorytety działania 


          Zdrowie według Światowej Organizacji Zdrowia – to nie tylko brak choroby, ale także stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego     i społecznego.

Mając na uwadze wszystkie te aspekty, a także świadomość, że wiek przedszkolny dla człowieka jest tym momentem, w którym kształtują się jego obecne i przyszłe zachowania prozdrowotne, we wrześniu 2016 roku Rada Pedagogiczna naszego przedszkola podjęła decyzję o przystąpieniu do Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Aby móc realizować działania w zakresie promocji zdrowia, powołany został specjalny Zespół do Spraw Promocji Zdrowia, który będzie opracowywał plany działań i koordynował wszelkie działania w tej dziedzinie.
           
Określone priorytety działania:

  • prawidłowe odżywianie się, promocja zdrowia
  • aktywność fizyczna, zdrowy styl życia
  • wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci

Promocja zdrowia jest ideą ogólnoświatową, obejmującą działania ochraniające, wzmacniające i pomnażające zdrowie. Celem programu jest popularyzowanie zdrowego stylu życia, w tym aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania się.

Przedszkole Promujące Zdrowie, to takie, w którym dominuje troska        o zdrowie i dobre samopoczucie fizyczne, psychiczne, i społeczne dzieci, nauczycieli, pozostałych pracowników placówki oraz rodziców.                Według Trevora Willama, przedszkole promujące zdrowie charakteryzują trzy cechy:

- edukacja prozdrowotna w ramach programu wychowania przedszkolnego,

- uwzględnianie zdrowia w życiu przedszkola,

-współdziałanie przedszkola z rodziną i społecznością lokalną w zakresie ochrony zdrowia i pomnażania jego potencjału.

Edukację zdrowotną dzieci w wieku przedszkolnym należy rozumieć jako zamierzony proces działań dydaktyczno-wychowawczych uwzględniających rozwój psychofizyczny i społeczny dziecka. Proces ten powinien w dłuższej perspektywie wzbogacić wiedzę dzieci z dziedziny zdrowia, wykształcić u nich postawę prozdrowotną, umożliwić nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.

Główne cele edukacji zdrowotnej opierają się na czterech filarach:

Uczyć się, aby wiedzieć.

Uczyć się, aby móc oddziaływać na swoje środowisko.

Uczyć się, aby żyć wspólnie.

Uczyć się, aby być.

Musimy pamiętać, że realizacja celów powinna odbywać się w warunkach zdrowia, bezpieczeństwa i radosnego dzieciństwa.

Działania dydaktyczno-wychowawcze muszą obejmować dzieci, rodziców, nauczycieli i całą społeczność przedszkolną.

DEKALOG ŻYWIENIA

DEKALOG ŻYWIENIA
 
Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...