Przedszkole Miejskie nr 19
im. Jana Brzechwy
w Gorzowie Wlkp.
 
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

Organizacja pracy przedszkola w roku szkolnym 2020/2021

 SZANOWNI PAŃSTWO
Od 01 września 2020r. przedszkole będzie czynne
w godzinach 6:30 - 16:30.
Będzie funkcjonowało 6 grup
na zasadach zwiększonego reżimu sanitarnego.
Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia dostosowujemy zasady funkcjonowania przedszkola do dynamicznie rozwijającej się sytuacji związanej z pandemią COVID-19.
W związku z zaleceniem GIS dotyczącym uniemożliwiania stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci, Dyrektor Przedszkola nr 19 zwraca się do Rodziców z prośbą, by w miarę możliwości przyprowadzali i odbierali dzieci w godzinach pracy grupy, do której uczęszcza dziecko.
Z pewnością nie każdy może dostosować się do tej prośby, jednakże tych z Państwa, którzy mają taką możliwość proszę, by nie przychodzili wcześniej, niż otwiera się jego grupa i nie odbierali swoich pociech po zamknięciu grupy. Pozwoli to zminimalizować mieszanie się dzieci w grupach. 
Godziny pracy poszczególnych grup:
GRUPA I ŻABKI 3-latki p. Asia
 poniedziałek - piątek 8:00 - 15:00
 
GRUPA II ŻUCZKI 4-latki p. Agata i p. Patrycja
poniedziałek - piątek 6:30 - 16:30
 
GRUPA III ENTLICZKI-PENTLICZKI 4-latki p. Agnieszka i p. Aneta
poniedziałki i wtorki 7:30 - 16:00;
środa, czwartek, piątek 7:30 - 16:30
 
GRUPA IV JEŻYKI 5-latki p. Dorota i p. Kasia
poniedziałek - piątek 6:30 - 16:30
 
 GRUPA V KLEKSIKI 5-latki p. Ania i p. Małgosia
poniedziałki 6:30 - 16:00,
wtorki 6:30 - 15:00,
środa, czwartek, piątek 7:00 - 16:00
 
GRUPA VI AKADEMIA PANA KLEKSA 6-latki p. Ewa i p. Iwona
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek 7:30 - 16:00,
piątek 7:30 - 15:30

Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci korzystając z 2 wejść do przedszkola:
- główne wejście do szatni otwarte od godz. 6:30
- wejście przez taras przy dziedzińcu otwarte od godz. 7:00
Wszystkie dzieci, które przyjdą przed godziną 7:00 wchodzą wejściem do szatni.
GRUPY I, II, III - do godz. 7:00 wejście główne do szatni,
od godz. 7:00 wejście przez taras
GRUPY IV, V, VI - od godz. 6:30 wejście główne do szatni
Rodzice odbierają dzieci korzystając z 2 wejść:
GRUPY I, II, III - wejście przez taras
GRUPY IV, V, VI - wejście do szatni
Do budynku przedszkola dzieci z grup II, III, IV, V, VI
wchodzą bez rodzica.
Dzieci 3-letnie (grupa I) przez pierwsze dwa tygodnie września (01.09.-11.09) wchodzą z jednym rodzicem, który musi posiadać osłonę nosa i ust oraz rękawiczki jednorazowe (przy tarasie nie ma dozownika z płynem do dezynfekcji rąk).
W szatni "maluszków" może przebywać jednocześnie
3 rodziców + 3 dzieci.
Należy pamiętać o zachowaniu dystansu 1,5m.
Proszę o wykazanie się zrozumieniem i cierpliwością przy oczekiwaniu na wejście i wyjście dziecka. Potwierdzenia wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola dokonywać będą pracownicy przedszkola (karty zostają w przedszkolu do czasu wydania dziecka osobie upoważnionej).
Dziecko mogą odebrać tylko rodzice oraz osoby dorosłe i upoważnione przez rodziców na piśmie. Nie wydajemy dzieci na telefoniczne prośby rodziców.
Dzieci z grup II, III, IV, V, VI przynoszą worek z obuwiem i odzieżą na zmianę.
Pozostałe informacje przekażą Państwu nauczyciele z poszczególnych grup. Przekazane Państwu informacje związane z organizacją pracy Przedszkola zostały przygotowane na podstawie zaleceń GIS z dnia 25.08.2020r. Jeżeli pojawią się nowe wytyczne, bezzwłocznie o tym Państwa powiadomię.
Ewa Gromacka - dyrektor przedszkola

Organizacja pracy przedszkola w roku szkolnym 2020/2021

SZANOWNI PAŃSTWO
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną nie odbędzie się zebranie organizacyjne z Dyrektorem Przedszkola. W poniższych wiadomościach przekażę Państwu najistotniejsze informacje dotyczące organizacji pracy naszego przedszkola w czasie pandemii COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021.
Wszyscy Rodzice zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania  „Procedury organizacji i funkcjonowania Przedszkola Miejskiego nr 19 im. Jana Brzechwy w Gorzowie Wielkopolskim w okresie epidemii COVID-19" (załącznik 1).
Podpisane oświadczenia (załącznik 2) należy dostarczyć w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola.
     Ewa Gromacka - dyrektor przedszkola
Załączniki:

NOWE DZIECI 3-LATKI

 Szanowni Państwo
 
Informacje dotyczące dzieci 3 - letnich znajdują się
w zakładce NABÓR NA ROK SZKOLNY 2020/2021.

PROGRAM DOBRY START 300 DLA UCZNIA

KOMUNIKAT 12.06.2020r.

 Informacja

Dnia 12.06.2020r. (piątek) przedszkole jest nieczynne.

WAKACJE 2020

Szanowni Państwo
W związku ze zbliżającymi się wakacjami informuję,
że przedszkole będzie czynne w okresie
od 01.07.2020r. do 07.08.2020r. w godz. 6:30 - 16:30.
Zgodnie z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju w czasie wakacji przedszkole nadal będzie funkcjonowało w reżimie sanitarnym, zgodnie z Procedurą organizacji i funkcjonowania w okresie pandemii COVID-19.
Czynne będą 4 grupy po 12 dzieci w każdej z nich. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci obojga rodziców pracujących. W okresie 10.08.2020r.-31.08.2020r. przedszkole będzie nieczynne. Przyjęcie dziecka na ten czas do innego przedszkola będzie zależało od wolnych miejsc w innych przedszkolach.
Rodziców zainteresowanych opieką dla dzieci w w/w okresie proszę o poinformowanie o tym nauczycieli w grupach
w terminie do 25.05.2020r.
poprzez komunikator systemu iPrzedszkole oraz wypełnienie i odesłanie w formie scanu lub JPG karty wakacyjnej na adres p19@edu.gorzow.pl 
Z poważaniem Ewa Gromacka - dyrektor Przedszkola
Załączniki:

KOMUNIKAT - ZAPIS DZIECKA DO PRZEDSZKOLA OD 11.05.2020R.

     Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 19 w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że od dnia 11.05.2020r. przedszkole uruchamia zajęcia opiekuńcze. W związku z ograniczeniami kadrowymi oraz organizacyjnymi będą funkcjonowały 4 grupy. Przedszkole będzie otwarte w godz. 6:30 - 16:30. W każdej grupie może przebywać 12 dzieci. Przydział do poszczególnych grup nastąpi po zgłoszeniach rodziców. Grupy będą inne niż zazwyczaj. Aby zapisać dziecko do przedszkola rodzice, którzy w dniach 29 i 30 kwiecień zgłosili potrzebę zapewnienia dziecku opieki, mają obowiązek wysłać do dyrektora oświadczenia o zatrudnieniu oraz pozostałe, tj. załącznik nr 1 na adres p19@edu.gorzow.pl - wymagany termin: 08.05.2020r. do godz. 10:00. Dyrektor do dnia 08.05.2020r. do godz. 14:00 przekaże zainteresowanym rodzicom informację o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola.
     11.05.2020r. do przedszkola przyprowadzamy tylko dzieci zakwalifikowane. Dzieci należy przyprowadzić do godz. 8:15, nie należy zwlekać, ponieważ procedura przyjęcia dziecka będzie wymagała zwiększonej liczby czasu. Przyprowadzone dzieci będą odbierane przez pracownika przedszkola, po uprzednim zmierzeniu temperatury. Rodzice nie wchodzą do budynku przedszkola. Przy odbieraniu dzieci podobnie - rodzice odbiorą od pracownika przedszkola ubrane do wyjścia dziecko.
     Nie należy przyprowadzać dzieci z wszelkimi objawami chorobowymi: kaszel, katar, biegunka, ból głowy. W przedszkolu obowiązuje reżim sanitarny. Dzieci nie mogą przynosić żadnych przedmiotów, zabawek, ubrania, picia itp.
     Szczegółowe informacje obowiązujące w Przedszkolu, zasady przyprowadzania i odbierania dzieci znajdują się w załączniku.
Dyrektor Przedszkola nr 19 Ewa Gromacka
Załączniki:

Życzenia

NABÓR 2020/2021

 Informacje w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021
znajdują się w zakładce "NABÓR 2020/2021"

Komunikat MEN

 ZAWIESZENIE
ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH
I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Od 12 marca do 24 maja br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa.
 
W dniach 16.03.2020r.- 24.05.2020r.
przedszkole będzie nieczynne.

Dzień Matematyki

Koronawirus - MEN

 UWAGA  RODZICE!!!
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje niezbędne działania rodziców w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa:
 
1. Rodzice nie posyłają przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły.
 
2. Jeśli dzieci oraz rodzice nie mieli kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.
 
3.  Jeżeli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
 
4.   Rodzic dziecka do 8. roku życia w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły ma prawo do zasiłku opiekuńczego (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz. U. 2017, poz. 1368).
 
5. Należy na bieżąco sprawdzać komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Kontakt do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. 

604 175 591 - całodobowy

telefon dyżurny Infolinia Ministerstwa Zdrowia

800 190 590 – czynna całodobowo

Koronawirus

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

 Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego
dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem
Warszawa, 27.02.2020 r.
Załączniki:

Podziękowanie

Zobacz zdjęcia w galerii

2020.02.21 Karnawałowy kiermasz ciast

1 % podatku

SZANOWNI RODZICE !
Zwracamy się z prośbą o przekazywanie
1% podatku na rzecz naszego przedszkola.
Przy wypełnianiu np. PIT-37 należy wpisać:
LUBUSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE
Numer KRS: 0000 105 271
z dopiskiem Przedszkole Miejskie nr 19
im. Jana Brzechwy w Gorzowie Wlkp.
Ponadto należy podać cel szczegółowy - pomoce dydaktyczne i zaznaczyć kwadrat: x
Prosimy -  zaangażujcie Państwo
swoje rodziny i znajomych
Pozyskane środki przeznaczone zostaną na cele statutowe naszej placówki. 
Z góry dziękujemy za okazaną pomoc !

Karnawałowy Kiermasz Ciast

Podziękowanie

Zobacz zdjęcia w galerii

2020.01.25 Remont sali

Koncert muzyczny

 Lubuskie centrum edukacji artystycznej i koncertowej
Kolejne spotkanie było bardzo roztańczone. Mogliśmy zobaczyć piękne ludowe stroje, tancerze podczas każdego nowego tańca występowali w innych. Nie mogliśmy oderwać oczu od różnych figur i wyskoków, które wykonywali tancerze, jeden raz pan prawie dotknął stopami balonów, które wisiały na suficie – tak wysoko skoczył! Chcielibyśmy też tak umieć…ale trzeba bardzo długo ćwiczyć…

Zobacz zdjęcia w galerii

2020.01.22 Koncert muzyczny

Nabór do szkoły

 UWAGA  RODZICE  DZIECI 
Z GRUPY  VI
NABÓR  DZIECI  DO  SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH  NA  ROK  SZKOLNY  2020/2021
TRWA W DNIACH:
10.02.2020r. – 06.03.2020r.
Dzień otwarty w Szkole Podstawowej nr 2
przy ul. Zamenhofa 2A  obędzie się 
15 lutego 2020r. (sobota)  - godz. 10:30.

Bal karnawałowy

KARNAWAŁ
Zabawa, wesoła zabawa.
Karnawał, niech żyje Karnawał!
Był w przedszkolu wielki bal,
było chyba ze sto par! 
Każdy przebrał się inaczej,
każdy skakał, każdy tańczył…  

Zobacz zdjęcia w galerii

2020.01.16 Bal karnawałowy
2020.01.16 Bal karnawałowy

Koncert edukacyjny

 

Bal karnawałowy

Wesołych Świąt

 

Mikołaj w przedszkolu

  
6 grudnia jak dobrze wiecie,
święty Mikołaj chodzi po świecie.
Dźwiga swój worek niezmordowanie,
i każde dziecko prezent dostanie...
Mikołaj przyszedł
również do naszego przedszkola !!!
 
 

Zobacz zdjęcia w galerii

2019.12.06 Czekamy na Mikołaja
2019.12.06 Spotkanie z Mikołajem
2019.12.06 Spotkanie z Mikołajem I

Spotkanie wigilijne

Mikołajkowe spotkanie muzyczne

6 grudnia (piątek) odbędzie się wyjątkowy
bajkowy koncert w wykonaniu
artystów scen szczecińskich.
Spotkanie nosi tytuł:
„Baju, baju Święty Mikołaju”.
Z okazji Mikołajek koszt
 spotkania pokrywa przedszkole.

Podziękowania

Andrzejkowy kiermasz ciast
Dziękujemy serdecznie
za uczestnictwo w andrzejkowym kiermaszu ciast. Zarówno za przygotowanie pysznych
i pomysłowych wypieków jak i ich zakup. Wszystkich zachęcamy
do uczestnictwa w kolejnych kiermaszach.

Zobacz zdjęcia w galerii

2019.11.29 Andrzejkowy kiermasz ciast

Koncert muzyczny

Lubuskie Centrum Edukacji 
Artystycznej i Koncertowej
W naszym przedszkolu odbył się wyjatkowy koncert. Podczas koncertu odbyliśmy podróż po muzycznej historii naszego kraju. Poznaliśmy niektóre nazwiska kompozytorów, którzy rozsławili Polskę poza jej granicami.
  Na zakończenie  zaśpiewaliśmy wspólnie polską, wojskową pieśń
„Przybyli ułani pod okienko”.  

Zobacz zdjęcia w galerii

2019.11.20 Koncert muzyczny

Dzień Misia

 

Andrzejkowy kiermasz ciast

Narodowe Święto Niepodległości

   Chociaż dopiero jestem
 przedszkolakiem,dobrze wiem,że jestem
patriotą – Polakiem.
14 listopada grupa Kleksików przygotowała wyjątkową uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Słowem, tańcem i piosenką oddaliśmy szacunek symbolom narodowym i naszej Ojczyźnie.
 

Zobacz zdjęcia w galerii

2019.11.14 Apel Niepodległościowy

Konkurs "Gra planszowa"

Regulamin konkursu "Gra planszowa"

Koncert edukacyjny

Święto Warzyw

ŚWIĘTO WARZYW
19 listopada (wtorek) obchodzimy w przedszkolu
ŚWIĘTO WARZYW.
W tym dniu prosimy, aby każdy przedszkolak przyszedł w ubraniu z elementami koloru danej grupy:
 
   GRUPA I czerwony
   GRUPA II zielony
   GRUPA III pomarańczowy
   GRUPA IV czerwony
   GRUPA V zielony
   GRUPA VI pomarańczowy
DZIEŃ WARZYW obfitować będzie w zabawy, wiersze, piosenki i prace plastyczne z warzywami w roli głównej. Tego dnia prosimy o przyniesienie warzywa w danym kolorze
dziękujemy

Przedszkolaki dla Niepodległej

Przedszkolaki dla Niepodległej  
Nasze przedszkole przyłączyło się do ogólnopolskiej akcji
i w piątek, 8 listopada, dokładnie o godzinie 11:11 wspólnie zaśpiewaliśmy cztery zwrotki hymnu narodowego. Było bardzo uroczyście
i wszyscy byliśmy dumni, że jesteśmy Polakami. 

Zobacz zdjęcia w galerii

2019.11.08 Jesteśmy Polką i Polakiem...
2019.11.08 Starszaki dla Niepodległej
2019.11.08 Uroczyste śpiewanie hymnu
2019.11.08. Odśpiewanie NARODOWEGO HYMNU gr. V

Podziękowanie

Kuba Wiercipięta

 Kuba Wiercipięta
W naszym przedszkolu odbyło się przedstawienie Teatru Lalek „Kabaret”.  Na początku dowiedzieliśmy się, co to jest kukiełka, pacynka i lalka, czym jest w teatrze horyzont i kurtyna.  Zaczarowaliśmy teatralny reflektor, który nie chciał się zapalić i zaczęło się przedstawienie.
Kuba Wiercipięta miał wiele przygód. Udało nam się przepędzić Baba Jagę i ostrzegaliśmy Kubę przed Diabełkiem z Krótką Nóżką. Było tyle śmiechu, że musieliśmy trzymać się za brzuchy!

Zobacz zdjęcia w galerii

2019.10.30 Przedstawienie kukiełkowe

Podziękowanie

Zakończenie akcji „Kasztanobranie 2019”
Dziękujemy serdecznie całym rodzinom za
czynne włączenie się w akcję. Wspólnie udało nam się zebrać 880 kilogramów, co dało kwotę 440,0 zł.
Niewątpliwie ta kwota pomoże zaspokoić niektóre potrzeby przedszkola.
Dziękujemy!!!
 

Teatr Lalek Kabaret

 
30 października (środa) w naszym przedszkolu odbędzie się przedstawienie lalkoww wykonaniu aktorów Teatru Lalek Kabaret
pt.„Kuba Wiercipięta”. 
Koszt spotkania to 8 zł.
 

Podziękowanie konkurs

 

Zobacz zdjęcia w galerii

2019.10.11 Kiermasz ciast
2019.10.22 Konkurs na najsmaczniejsze ciasto z jabłkiem w roli głównej

Spotkanie muzyczne

Melodia, która Kraków uratowała
 
W naszym przedszkolu odbył się bajkowy koncert muzyczny pt. „Melodia, która Kraków uratowała” . Dowiedzieliśmy się jak wygląda i jak brzmi trąbka, pianino i drzewo deszczu. Poznaliśmy krakowskie stroje ludowe i nauczyliśmy się kroku tańca Krakowiaka. Było bardzo wesoło i świetnie się bawiliśmy.
 

Zobacz zdjęcia w galerii

2019.10.17 Spotkanie muzyczne

Spotkanie muzyczne

 17 października (czwartek)
odbędzie się pierwszy z cyklicznych bajkowych koncertów w wykonaniu artystów scen szczecińskich.
Spotkanie nosi tytuł:
„Melodia, która Kraków uratowała”
Koszt zajęć wynosi 6 zł.
   Podczas cyklicznych bajkowych koncertów wprowadzane są elementy edukacyjne, jak również ruchowe. Dzieci będą mogły bliżej poznać różne instrumenty, ich budowę i brzmienie. Często prezentowane są ciekawe i barwne stroje np. ludowe, dworskie, indiańskie, cygańskie, baśniowe.

Dzień Uśmiechu

 DZIEŃ UŚMIECHU
Nie ma na świecie nic wspanialszego
od uśmiechu przedszkolaka każdego!

Zobacz zdjęcia w galerii

2019.10.04 Dzień Uśmiechu
2019.10.04 Dzień Uśmiechu - gr. V
2019.10.04 Dzień Uśmiechu w grupie Żuczków

Konkurs na szarlotkę

 

Piknik jesienny

Jesienny Piknik Rodzinny
Dziękujemy wszystkim za wspaniałą zabawę i miło spędzony czas na kolejnym Jesiennym Pikniku Rodzinnym. Taki piknik odbywa się każdego roku i jest tradycją naszego przedszkola.  Rodzice pilnowali żeby nie spaliły się kiełbaski, a przedszkolaki bawiły się wspólnie na polanie, zbiegały „z górki na pazurki”, turlały się w piachu, robiły babki i dołki oraz podziwiały widoki. Dziękujemy również absolwentom naszego przedszkola, którzy pamiętają o spotkaniach na górze piachu
i chętnie bawili się z młodszymi kolegami.
Wszystkich zapraszamy za rok! 

Zobacz zdjęcia w galerii

2019.09.28 Jesienny piknik integracyjny
2019.09.28 Piknik Rodzinny

Dzień Uśmiechu

Kasztanobranie

Jesienny Piknik Rodzinny

 

Dzień Przedszkolaka

 

Pola Nadziei

 

Powitanie

 
Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...