Kilka słów o sobie i mojej pracy

 Kilka słów o mnie i mojej pracy

    Nazywam się Małgorzata Ostałowska. Jako logopeda pracuję od ukończenia studiów czyli  od 2002 roku. Przez wiele lat byłam pracownikiem poradni psychologiczno-pedagogicznych. Obecnie pracuję w dwóch przedszkolach.

W pracy w przedszkolu obejmuję działaniami logopedycznymi  dzieci od 3-go do 6-go roku życia. Wszystkie dzieci poddane zostają diagnozie. Badam sprawność narządów mowy i ich budowę. Przysłuchuję się artykulacji. Obserwuję jak dziecko oddycha, jaki ma zgryz. Sprawdzam zasób słownika. Oceniam płynność mowy. Jeżeli zachodzi taka potrzeba kontaktuję się z rodzicami i zapraszam na indywidualne spotkanie celem omówienia  problemu i udzielenia wskazówek do dalszego postępowania. Zdarza się, że proszę o konsultację laryngologiczną, ortodontyczną lub psychologiczną.

Systematycznej terapii logopedycznej poddane są dzieci 5-cio i 6-cio letnie, które łączę w pary terapeutyczne  biorąc pod uwagę rodzaj problemu artykulacyjnego.
Na moją prośbę rodzice zakładają dzieciom teczki. Gromadzony jest w nich materiał ćwiczeniowy z zajęć umożliwiający utrwalanie prawidłowej wymowy w domu.

Dzieci objęte terapią mowy w ramach zajęć usprawniają narządy artykulacyjne, pracują nad wydłużeniem wydechu. Następnie opanowują prawidłowy wzorzec artykulacyjny głoski, który jest utrwalany w sylabach, wyrazach, zdaniach, aż do opanowania go w mowie spontanicznej. Dzieci rozwiązują zagadki, uczą się wierszyków. Pracujemy z wykorzystaniem obrazków, tekstów, gier edukacyjnych, tak aby podnieść atrakcyjność zajęć i zachęcić dzieci do pełnego w nich udziału.

Prowadzę prezentacje dla rodziców, które  dostarczają informacji na temat stanu mowy dzieci, rodzajów nieprawidłowości artykulacyjnych oraz czynników warunkujących prawidłowy rozwoju mowy. Bardzo istotna dla mnie jest współpraca
z rodzicami, którzy współuczestniczą w terapii i mają wpływ na efekt pracy.

Rodzice jako pierwsi mają możliwość zaobserwować niepokojące sygnały w mowie swoich dzieci. Nie każdy jednak wie, co jest ważne. Pragnę podzielić się informacjami, które pozwolą właściwie ukierunkować uwagę i podjąć stosowne działania.