Rozwój mowy

Rozwój mowy dziecka przebiega w stałej kolejności. Czas pojawiania się głosek jest stały, choć między rówieśnikami mogą nastąpić znaczne różnice w rozwoju mowy. Jest to kwestia indywidualna, wynikająca, np. z uwarunkowań genetycznych, czy społecznych. Jednak gdy opóźnienie pojawiania się poszczególnych głosek w rozwoju mowy jest dłuższe niż pół roku do 8 miesięcy należy zwrócić się do logopedy.
Zaburzenia mowy mogą odzwierciedlać zburzenia w rozwoju fizycznym lub psychicznym.