Zajęcia z dziećmi mają na celu:

- usprawnienie aparatu mowy (języka,warg, podniebienia),

- rozwinięcie sfery oddechowej,

- udoskonalenie funkcji głosowych,czyli umiejętności prawidłowego kierowania własnym głosem tak,aby brzmiał on donośnie i czysto oraz aby krtań nie była nadmiernie przeciążona,

- usprawnienie słuchowe mające na celu początkowo wyostrzenie uwagi dziecka na bodźce niewerbalne płynące z otoczenia,np. odgłosy zwierząt,odgłosy domu,dźwięki instrumentów po toby następnie nauczyć dziecko koncentrowania się na dźwiękach mowy;dobrze rozwinięta sfera słuchowa pozwala na prawidłowe rozumienie wypowiedzi słownych oraz prawidłowe ich wymawianie,czyli artykułowanie głosek,

-udoskonalenie artykulacji,czyli korygowanie wad wymowy,

- wzbogacenie słownika czynnego i biernego oraz rozwijanie myślenia (układanie i opowiadanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ilustracji,odpowiadanie na pytania do tekstu,rozwiązywanie zagadek).