TERAPIA LOGOPEDYCZNA
W PRZEDSZKOLU
 
Dzieci objęte terapią logopedyczną robią widoczne postępy w zakresie rozwoju mowy, szczególnie te, które mogą liczyć na wsparcie i pomoc rodziców.

Drodzy rodzice, pamiętajcie, że terapia logopedyczna jest procesem, a jej skuteczność zależy od współpracy logopedy z dzieckiem oraz rodzicem. Bez regularnego utrwalania w domu przerobionego na zajęciach materiału terapeutycznego, trudno oczekiwać spektakularnych postępów w rozwoju mowy. Po każdych zajęciach dzieci otrzymują zestawy zadań do powtarzania w domu, codziennie do następnego spotkania. Brak utrwalonego materiału uniemożliwia podjęcie kolejnego etapu ćwiczeń. Brak konsekwentnej współpracy, to brak postępów w terapii.