PROFILAKTYCZNE ZAJĘCIA GRUPOWE

Ćwiczenia logopedyczne mają na celu podnieść sprawność motoryczną narządów mowy. Doskonalą sferę oddechową ukierunkowaną na mówienie (wypracowują oddech przeponowy, poszerzają pojemność płuc, wydłużają fazę wydechu) oraz rozwiją słownictwo i umiejętność wypowiadania się zdaniami. Adresowane są do wszystkich grup przedszkolnych.

Zobacz zdjęcia w galerii

2020.02 ZAJĘCIA GRUPOWE