Gotowe do szkoły

  "Dojrzałość szkolna to nie tylko ogólnie pojęta sprawność intelektualna. To wieloaspektowy
rozwój i przystosowanie dziecka: motoryczne, emocjonalne i społeczne............"
Artykuły pochodzą z Magazynu dla rodziców "Świerszczyk"
Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: