Adaptacja dziecka trzyletniego

Przekroczenie progu przedszkola przez dzieci 3-letnie to moment rozpoczęcia życia w dwu środowiskach: rodzinnym i instytucjonalnym. Aby stworzyć dzieciom lepszy start przedszkolny dobrze jest zaznajomić się z tematem trudności jakie napotyka dziecko w początkowym okresie pobytu w przedszkolu.
Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: