Zachowania agresywne

 Agresja u dzieci w wieku przedszkolnym
Za podstawową definicję agresji przyjmuje się taką, która mówi że: ”to każde zamierzone działanie w formie otwartej lub symbolicznej – mające na celu wyrządzenie szkody , straty lub bólu” (J.Ranschburg).
 Często obok pojęcia „agresja" używa się terminów „wrogość", „destruktywność" lub określa skłonności  zachowania  agresywnego  czynnego  lub  werbalnego  skierowanego  przeciwko komuś lub czemuś. 
Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: