Nasz adres

Przedszkole Miejskie nr 19 im. Jana Brzechwy
 
ul. 8 Maja 7
 
66- 400 Gorzów Wlkp.
 
 
95 7288 680
95 7288 680
p19@edu.gorzow.pl
 
 
 
Dyrektor przyjmuje interesantów codziennie
w godzinach pracy kancelaryjnej
lub w innych godzinach po uzgodnieniu telefonicznym
tel. 95 7288 680
w godzinach pracy przedszkola.
W razie nieobecności dyrektora informacji udziela upoważniona nauczycielka
 Renata Kaniowska
 
Uwagi związane z pobytem dziecka w przedszkolu należy kierować do nauczycielek bezpośrednio opiekujących się dzieckiem. W przypadku braku reakcji - do dyrektora przedszkola, a w dalszej kolejności do wizytatora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Kuratorium Oświaty, które sprawuje nadzór pedagogiczny, bądź do inspektora monitorującego działalność przedszkoli w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Adresy innych stron zawarte w tekście: