Podziękowanie

Zakończenie akcji „Kasztanobranie 2019”
Dziękujemy serdecznie całym rodzinom za
czynne włączenie się w akcję. Wspólnie udało nam się zebrać 880 kilogramów, co dało kwotę 440,0 zł.
Niewątpliwie ta kwota pomoże zaspokoić niektóre potrzeby przedszkola.
Dziękujemy!!!