Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

 Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego
dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem
Warszawa, 27.02.2020 r.
Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: