KOMUNIKAT - ZAPIS DZIECKA DO PRZEDSZKOLA OD 11.05.2020R.

     Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 19 w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że od dnia 11.05.2020r. przedszkole uruchamia zajęcia opiekuńcze. W związku z ograniczeniami kadrowymi oraz organizacyjnymi będą funkcjonowały 4 grupy. Przedszkole będzie otwarte w godz. 6:30 - 16:30. W każdej grupie może przebywać 12 dzieci. Przydział do poszczególnych grup nastąpi po zgłoszeniach rodziców. Grupy będą inne niż zazwyczaj. Aby zapisać dziecko do przedszkola rodzice, którzy w dniach 29 i 30 kwiecień zgłosili potrzebę zapewnienia dziecku opieki, mają obowiązek wysłać do dyrektora oświadczenia o zatrudnieniu oraz pozostałe, tj. załącznik nr 1 na adres p19@edu.gorzow.pl - wymagany termin: 08.05.2020r. do godz. 10:00. Dyrektor do dnia 08.05.2020r. do godz. 14:00 przekaże zainteresowanym rodzicom informację o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola.
     11.05.2020r. do przedszkola przyprowadzamy tylko dzieci zakwalifikowane. Dzieci należy przyprowadzić do godz. 8:15, nie należy zwlekać, ponieważ procedura przyjęcia dziecka będzie wymagała zwiększonej liczby czasu. Przyprowadzone dzieci będą odbierane przez pracownika przedszkola, po uprzednim zmierzeniu temperatury. Rodzice nie wchodzą do budynku przedszkola. Przy odbieraniu dzieci podobnie - rodzice odbiorą od pracownika przedszkola ubrane do wyjścia dziecko.
     Nie należy przyprowadzać dzieci z wszelkimi objawami chorobowymi: kaszel, katar, biegunka, ból głowy. W przedszkolu obowiązuje reżim sanitarny. Dzieci nie mogą przynosić żadnych przedmiotów, zabawek, ubrania, picia itp.
     Szczegółowe informacje obowiązujące w Przedszkolu, zasady przyprowadzania i odbierania dzieci znajdują się w załączniku.
Dyrektor Przedszkola nr 19 Ewa Gromacka
Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: