WAKACJE 2020

Szanowni Państwo
W związku ze zbliżającymi się wakacjami informuję,
że przedszkole będzie czynne w okresie
od 01.07.2020r. do 07.08.2020r. w godz. 6:30 - 16:30.
Zgodnie z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju w czasie wakacji przedszkole nadal będzie funkcjonowało w reżimie sanitarnym, zgodnie z Procedurą organizacji i funkcjonowania w okresie pandemii COVID-19.
Czynne będą 4 grupy po 12 dzieci w każdej z nich. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci obojga rodziców pracujących. W okresie 10.08.2020r.-31.08.2020r. przedszkole będzie nieczynne. Przyjęcie dziecka na ten czas do innego przedszkola będzie zależało od wolnych miejsc w innych przedszkolach.
Rodziców zainteresowanych opieką dla dzieci w w/w okresie proszę o poinformowanie o tym nauczycieli w grupach
w terminie do 25.05.2020r.
poprzez komunikator systemu iPrzedszkole oraz wypełnienie i odesłanie w formie scanu lub JPG karty wakacyjnej na adres p19@edu.gorzow.pl 
Z poważaniem Ewa Gromacka - dyrektor Przedszkola
Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: