Organizacja pracy przedszkola w roku szkolnym 2020/2021

 SZANOWNI PAŃSTWO
Od 01 września 2020r. przedszkole będzie czynne
w godzinach 6:30 - 16:30.
Będzie funkcjonowało 6 grup
na zasadach zwiększonego reżimu sanitarnego.
Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia dostosowujemy zasady funkcjonowania przedszkola do dynamicznie rozwijającej się sytuacji związanej z pandemią COVID-19.
W związku z zaleceniem GIS dotyczącym uniemożliwiania stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci, Dyrektor Przedszkola nr 19 zwraca się do Rodziców z prośbą, by w miarę możliwości przyprowadzali i odbierali dzieci w godzinach pracy grupy, do której uczęszcza dziecko.
Z pewnością nie każdy może dostosować się do tej prośby, jednakże tych z Państwa, którzy mają taką możliwość proszę, by nie przychodzili wcześniej, niż otwiera się jego grupa i nie odbierali swoich pociech po zamknięciu grupy. Pozwoli to zminimalizować mieszanie się dzieci w grupach. 
Godziny pracy poszczególnych grup:
GRUPA I ŻABKI 3-latki p. Asia
 poniedziałek - piątek 8:00 - 15:00
 
GRUPA II ŻUCZKI 4-latki p. Agata i p. Patrycja
poniedziałek - piątek 6:30 - 16:30
 
GRUPA III ENTLICZKI-PENTLICZKI 4-latki p. Agnieszka i p. Aneta
poniedziałki i wtorki 7:30 - 16:00;
środa, czwartek, piątek 7:30 - 16:30
 
GRUPA IV JEŻYKI 5-latki p. Dorota i p. Kasia
poniedziałek - piątek 6:30 - 16:30
 
 GRUPA V KLEKSIKI 5-latki p. Ania i p. Małgosia
poniedziałki 6:30 - 16:00,
wtorki 6:30 - 15:00,
środa, czwartek, piątek 7:00 - 16:00
 
GRUPA VI AKADEMIA PANA KLEKSA 6-latki p. Ewa i p. Iwona
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek 7:30 - 16:00,
piątek 7:30 - 15:30

Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci korzystając z 2 wejść do przedszkola:
- główne wejście do szatni otwarte od godz. 6:30
- wejście przez taras przy dziedzińcu otwarte od godz. 7:00
Wszystkie dzieci, które przyjdą przed godziną 7:00 wchodzą wejściem do szatni.
GRUPY I, II, III - do godz. 7:00 wejście główne do szatni,
od godz. 7:00 wejście przez taras
GRUPY IV, V, VI - od godz. 6:30 wejście główne do szatni
Rodzice odbierają dzieci korzystając z 2 wejść:
GRUPY I, II, III - wejście przez taras
GRUPY IV, V, VI - wejście do szatni
Do budynku przedszkola dzieci z grup II, III, IV, V, VI
wchodzą bez rodzica.
Dzieci 3-letnie (grupa I) przez pierwsze dwa tygodnie września (01.09.-11.09) wchodzą z jednym rodzicem, który musi posiadać osłonę nosa i ust oraz rękawiczki jednorazowe (przy tarasie nie ma dozownika z płynem do dezynfekcji rąk).
W szatni "maluszków" może przebywać jednocześnie
3 rodziców + 3 dzieci.
Należy pamiętać o zachowaniu dystansu 1,5m.
Proszę o wykazanie się zrozumieniem i cierpliwością przy oczekiwaniu na wejście i wyjście dziecka. Potwierdzenia wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola dokonywać będą pracownicy przedszkola (karty zostają w przedszkolu do czasu wydania dziecka osobie upoważnionej).
Dziecko mogą odebrać tylko rodzice oraz osoby dorosłe i upoważnione przez rodziców na piśmie. Nie wydajemy dzieci na telefoniczne prośby rodziców.
Dzieci z grup II, III, IV, V, VI przynoszą worek z obuwiem i odzieżą na zmianę.
Pozostałe informacje przekażą Państwu nauczyciele z poszczególnych grup. Przekazane Państwu informacje związane z organizacją pracy Przedszkola zostały przygotowane na podstawie zaleceń GIS z dnia 25.08.2020r. Jeżeli pojawią się nowe wytyczne, bezzwłocznie o tym Państwa powiadomię.
Ewa Gromacka - dyrektor przedszkola