Odwiedziny w kuchni przedszkolnej

 Odwiedziny w kuchni przedszkolnej
Dzieci będąc w przedszkolnej kuchni bogaciły wiadomości nt. wyglądu kuchni , jej wyposażenia.  Poznały efekty pracy naszych pań kucharek.  Zwracały uwagę na podstawowe czynności, narzędzia, charakterystyczny ubiór.  Przestrzegały zasady bezpieczeństwa podczas wizyty oraz stosowały formy grzecznościowe. 

                                                                                           

Zobacz zdjęcia w galerii

2020.03.10 Odwiedziny w kuchni przedszkolnej