PROBLEMY PRIORYTETOWE NA ROK 2019/2020

 Problemy priorytetowe

na rok szkolny 2019/2020

 

1.Zwiększenie działań kształtujących i wyrabiających pozytywne zachowania w zakresie zdrowego i aktywnego stylu życia dzieci, rodziców, pracowników oraz szerszej społeczności lokalnej.

2.Tworzenie warunków sprzyjających dobremu samopoczuciu dzieci, rodziców, pracowników oraz podejmowaniu przez nich działań na rzecz szeroko rozumianego zdrowia.