Kilka słów o programie

 
 
W tym roku szkolnym nasze przedszkolaki biorą po raz kolejny udział  w ogólnopolskim programie edukacyjnym, który ma na celu realizację zagadnień związanych z ekologią i przyrodą. Głównym założeniem programu jest nabycie i utrwalanie dobrych, ekologicznych nawyków oraz kształtowanie u dzieci szacunku do otaczającego świata przyrody. Partnerem merytorycznym tego przedsięwzięcia jest Fundacja "PARTNERSTWO DLA ŚRODOWISKA", a organizatorem programu znane każdemu dziecku marki soków: "Tymbark" i "Kubuś". Zapraszamy chętnych  Rodziców do zapoznania się z ciekawymi artykułami  na temat środowiska, a dzieci do wspólnych zabaw z Kubusiem na stronie "Kubusiowych przyjaciół natury" www.przyjacielenatury.pl/#

 


Adresy innych stron zawarte w tekście: