Płatność za przedszkole

 Opłaty za przedszkole przyjmowane są wyłącznie
 na konto przedszkola – do 15-tego dnia każdego miesiąca.
 
 
Opłata winna zawierać imię i nazwisko dziecka, numer grupy oraz wyszczególnienie kwot za żywienie i świadczenie.
 
Opłata za wyżywienie pobierana jest z rozliczeniem nieobecności za miesiąc poprzedni.
 
Opłata za świadczenie: 1 zł za każdą godzinę przed 8:00 i po 13:00 rozliczana w następnym miesiącu zgodnie z czytnikiem (opłata z "dołu").
 
 
 NUMER KONTA
 
PKO BP
62 1020 1967 0000 8702 0128 4157