Płatność za przedszkole

 Opłaty za przedszkole przyjmowane są wyłącznie
 na konto przedszkola – do 15-tego dnia każdego miesiąca.
 
 
Opłata winna zawierać imię i nazwisko dziecka, numer grupy oraz wyszczególnienie kwot za żywienie i świadczenie.
 
 
 NUMER KONTA
 
PKO BP
62 1020 1967 0000 8702 0128 4157