POTWIERDZENIE WOLI

 INFORMACJA DLA RODZICÓW
 
Szanowni Państwo,

zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się COVID19 spowodowało konieczność zmiany sposobu potwierdzania przez rodzica/opiekuna woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

W obecnych okolicznościach prosimy o pobieranie dokumentu "Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola" ze strony internetowej przedszkola: www.p19.edu.gorzow.pl (druk zamieszczony jest poniżej informacji). Wypełniony dokument/skan należy przesłać tylko drogą elektroniczną (w formie PDF lub JPG) na adres e-mailowy: p19@edu.gorzow.pl w terminie od 09 kwietnia do 15 kwietnia 2020r.

Oryginał dokumentu należy dostarczyć do przedszkola niezwłocznie po odwołaniu stanu epidemii w Polsce.
 
INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA DRUGIEJ LUB TRZECIEJ PREFERENCJI W DRODZE REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ
 
Rodzice dzieci, które zostały zakwalifikowane do przedszkola drugiej lub trzeciej preferencji składają potwierdzenie woli do tych placówek.

Wnioski złożone w etapie rekrutacji zostaną przez nas przekazane do właściwego przedszkola po zakończeniu etapu potwierdzania woli i ogłoszeniu list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
 
INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA W DRODZE REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ
 
Wnioski dzieci, które nie zostały zakwalifikowane do przedszkola w drodze rekrutacji elektronicznej zostają w przedszkolu pierwszego wyboru. Zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego od 29 maja do 03 czerwca rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli, w których będą wolne miejsca.
 
Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych odbędzie się poprzez zamieszczenie list na stronie przedszkola www.p19.edu.gorzow.pl w zakładce "Nabór 2020/2021" w dniu 08.04.2020r. do godz.12:00.
 
Publikacja kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych odbędzie się poprzez zamieszczenie list na stronie przedszkola www.p19.edu.gorzow.pl w zakładce "Nabór 2020/2021" w dniu 22.04.2020r. do godz.12:00.
 
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 19 w Gorzowie Wielkopolskim
Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: