PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW

 Wnioski wydrukowane z systemu wraz z kompletem załączników należy składać w dniach
1.03.2021r. - 12.03.2021r.
w następujących godzinach:
 
Poniedziałek 8:00 - 12:00
Wtorek 8:00 - 16:00
Środa 8:00 - 12:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 7:00 - 13:00
 
Na podstawie & 14 pkt 2 "Zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych w Gorzowie Wlkp. w roku szkolnym 2021/22" rodzice w dniu składania "Wniosku przyjęcia kandydata do przedszkola" zobowiązani są przedstawić do wglądu dokumenty potwierdzające informacje zawarte w oświadczeniach, tj.: dokumenty potwierdzające zatrudnienie, adres zamieszkania, dokumenty medyczne, pit-y, kartę dużej rodziny, kartę mieszkańca, dokumenty sądowe itp.
Osoby składające wniosek będą przyjmowane pojedynczo, w maseczce. W korytarzu może znajdować się jedna osoba, pozostałe oczekują na zewnątrz.