Podziękowanie ze Szkoły Podstawowej nr 13 za współpracę