Podziękowanie za współudział w organizacji Dni Gorzowa